miércoles 15 julio, 2020

Déficit fiscal representa 2,5% del PIB al cierre del primer semestre